S čím lyzín pomáha?

Rozvoj biologických vied na prelome 19. a 20. storočia bol intenzívne spojený s poznaním úlohy jednotlivých aminokyselín. Objav lyzínu H. F. E. Drechselom v roku 1889 možno považovať za dôležitý bod v oblasti biochémie, najmä v súvislosti s analýzou funkcie aminokyselín v živých organizmoch. Drechsel urobil svoj objav pomocou kyseliny chlorovodíkovej na rozklad kazeínu, jednej z mliečnych bielkovín, čo malo veľký význam pre mnohé následné štúdie v oblasti biológie a medicíny.

Lyzín

  1. Štruktúra lyzínu
  2. Úloha lyzínu
  3. Užitočné účinky lyzínu - čo sa oplatí vedieť?

Štruktúra lyzínu

Lyzínje aminokyselina, z ktorej sa v tele tvoria bielkoviny. Je to alkalická zlúčenina (pH > 7), podobne ako arginín a histidín, a je nevyhnutná v každodennej strave, pretože telo ju nevyrába. Základné aminokyseliny sa od ostatných odlišujú predovšetkým svojimi chemickými vlastnosťami. Vo svojej štruktúre majú bočné skupiny schopné prijímať protóny (ktoré znižujú pH), čo znamená, že tieto aminokyseliny môžu pôsobiť ako neutralizátory a stabilizovať pH vo fyziologických medziach.

Lyzín v skupine aminokyselín je dôležitý, pretože má na konci svojej molekuly ďalšiu štruktúru, ktorá mu umožňuje spájať sa s inými aminokyselinami. To umožňuje bielkovinám vytvárať trojrozmerné štruktúry, ktoré sú nevyhnutné pre ich správnu funkciu. Tieto štruktúry umožňujú bielkovinám účinne spolupracovať s inými molekulami, čo je dôležité pre rôzne funkcie v tele, napríklad pre funkciu svalov a činnosť enzýmov, ktoré urýchľujú chemické reakcie.

Úloha lyzínu

žena - krásna pleť

Vďaka Drechselovej priekopníckej práci, ako aj výskumu nadväzujúcemu na jeho objavy sa pochopenie úlohy lyzínu v biológii človeka a iných živých organizmov výrazne posunulo vpred. Poznatky o tejto aminokyseline majú priame využitie v oblastiach, ako je dietetika, medicína, ako aj farmaceutický a biotechnologický priemysel. V súčasnosti je známe, že lyzín je dôležitý v metabolických procesoch, ktoré sa podieľajú na syntéze bielkovín s dôležitými funkciami v tele.

Je nevyhnutný pre tvorbu kolagénu

Lyzín je napríklad nevyhnutný na tvorbu kolagénu, hlavnej zložky spojivového tkaniva, ktorá zabezpečuje pevnosť a pružnosť kože, kostí, šliach a chrupaviek. Kolagén je prítomný takmer v každom tkanive v tele a je nevyhnutný pre celkové zdravie a kondíciu.

Pre krv, vlasy, pokožku a nechty

Okrem kolagénu je lyzín dôležitý aj v štruktúre elastínu, bielkoviny, ktorá zabezpečuje pružnosť pokožky a ciev a umožňuje im odolávať rôznym záťažiam bez poškodenia. Vlasy, pokožka a nechty využívajú keratín, bielkovinu, ktorá tiež obsahuje lyzín a zabezpečuje ich pevnosť a ochranu pred vonkajšími vplyvmi.

Hemoglobín, ktorý prenáša kyslík prostredníctvom červených krviniek do ostatných častí tela, tiež obsahuje lyzín, čo zdôrazňuje jeho univerzálnu úlohu pri udržiavaní základných životných funkcií.

Pre správne využitie tukov

Ďalšou zlúčeninou, ktorej produkcia by sa bez lyzínu nemohla uskutočniť, je l-karnitín. Tento derivát aminokyseliny je dôležitý pre správne využitie tukov na energetické účely. Uvedená aminokyselina sa nachádza aj v histónoch, čo sú bielkoviny zodpovedné za procesy súvisiace s prenosom genetickej informácie.

Užitočné účinky lyzínu - čo sa oplatí vedieť?

Bolo preukázané, žesuplementácia stravy l-lyzínom v dávkach presahujúcich 3 gramy denne zlepšuje subjektívne pocity pacientov pri ochorení spôsobenom vírusom herpes simplex alebo herpes vírusom. V súčasnosti ide o najlepšie zdokumentovaný účinok danej aminokyseliny.

Bolo však tiež preukázané, že lyzín môže ovplyvniť absorpciu vápnika z gastrointestinálneho traktu a znížiť jeho vylučovanie močom. Oba tieto mechanizmy sú dôležité pre prevenciu osteoporózy a podporu zdravia kostí. Za zmienku stoja aj predbežné zistenia, ktoré naznačujú, že lyzín môže prispievať k znižovaniu hladiny LDL cholesterolu, čo môže byť prospešné pre kardiovaskulárne zdravie, ale štúdie na ľuďoch v tomto smere zatiaľ chýbajú.

Zdroje:

Civitelli, R., Villareal, D. T., Agnusdei, D., Nardi, P., Avioli, L. V., & Gennari, C. (1992). Dietary L-lysine and calcium metabolism in humans. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 8(6), 400–405.

Mailoo, V. J., & Rampes, S. (2017). Lysine for Herpes Simplex Prophylaxis: A Review of the Evidence. Integrative medicine (Encinitas, Calif.), 16(3), 42–46.

Hayamizu, K., Oshima, I., & Nakano, M. (2020). Comprehensive Safety Assessment of l-Lysine Supplementation from Clinical Studies: A Systematic Review. The Journal of nutrition, 150(Suppl 1), 2561S–2569S. https://doi.org/10.1093/jn/nxaa218

OHODNOŤTE ČLÁNOK:
0 / 5 5 0
SFD
Váš košík (...)
Produkt bol pridaný Produkt bol odstránený Do vášho košíka boli pridané produkty z iného zariadenia Váš košík sme obnovili z iného zariadenia