Oplatí sa kombinovať taurín s kofeínom?

Kombinácia kofeínu a taurínu je neoddeliteľnou súčasťou prevažnej väčšiny energetických nápojov. V produktoch bez cukru sú tieto zlúčeniny zodpovedné za zlepšenie fungovania nervového systému. Táto kombinácia môže pomôcť proti psychickej, ako aj fyzickej námahe.

kofeín, taurín, energia

  1. Účinok kofeínu
  2. Pôsobenie taurínu
  3. Testovanie synergie kofeínu a taurínu
  4. Zhrnutie

Účinok kofeínu

Kofeín, rastlinná bioaktívna zlúčenina, pôsobí tak, že znižuje aktivitu špecifických štruktúr v mozgu, ktoré sú zodpovedné za pocit únavy a straty bdelosti. Zvyšuje intenzitu metabolických zmien potrebných na efektívnu svalovú prácu, čo sa prejavuje zvýšením sily a vytrvalosti.

Nielen fyzická kondícia

Okrem prínosov pre fyzickú kondíciu má kofeín aj pozitívny vplyv na kognitívne funkcie. Môže podporovať koncentráciu a schopnosť sústrediť sa. Vďaka tomu môžu osoby konzumujúce kofeín sledovať oi. kratší čas reakcie alebo zlepšenú schopnosť rýchleho rozhodovania. Kofeín môže tiež zlepšiť pamäť, čo je výhodné pre úlohy, ktoré si vyžadujú intenzívne myslenie alebo štúdium.

kofeín, taurín, funkcia mozgu, sústredenie

Pôsobenie taurínu

Taurín je aminokyselina, ktorá je široko rozšírená v živočíšnych organizmoch. Má mnoho rôznych funkcií a je prítomný v mnohých tkanivách, vrátane nervového systému, svalov a pečene. Najznámejším účinkom taurínu je jeho účinok na nervový systém moduláciou aktivity receptorov GABA (kyselina gama-aminomaslová).

Čo ste možno nevedeli o tauríne?

Akonáhle je taurín spracovaný organizmom, zlepšuje aktivitu týchto receptorov, čo sa prejavuje zníženou náchylnosťou k vonkajším podnetom, ktoré odvádzajú pozornosť, alebo psychickému stresu. Zaujímavé je, že taurín tiež reguluje úroveň hydratácie buniek a pomáha udržovať rovnováhu elektrolytov. Ide o doplnkový, ale dôležitý jav z hľadiska fungovania svalov.

Porovnanie účinkov kofeínu a taurínu

 

Charakteristika Kofeín Taurín
Biochemický mechanizmus Blokovanie adenozínových receptorov Aktivácia GABA receptorov
Brzdenie Únava Rozptýlenie
Účinok Zlepšenie výkonnosti organizmu Odolnosť voči rušivým podnetom
Pôvod Rastlinné Zvieracie

Tabuľka: Porovnanie kofeínu a taurínu. 

Testovanie synergie kofeínu a taurínu

Štúdia vykonaná tímom tureckých vedcov skúmala kombinované aj individuálne účinky kofeínu a taurínu na fyzickú a kognitívnu výkonnosť. Štúdie sa zúčastnilo 20 elitných boxerov vo veku 18 až 24 rokov. Boxeri boli podrobení rôznym testom počas štyroch rôznych sedení.

Je to dobrá kombinácia pre bojové umenia?

Pre každé testovacie sedenie dostali boxeri 60 minút pred testom jednu z nasledujúcich látok alebo zmesí: placebo pozostávajúce z 300 mg maltodextrínu, dávku 6 mg/kg kofeínu, jednorazovú dávku 3 g taurínu alebo spoločnú dávku 3 g taurínu a 6 mg/kg kofeínu. Použité testy zahŕňali Wingate test na hodnotenie krátkeho cyklometrického šprintu, test Sport Kat-4000 na posúdenie rovnováhy a koordinácie a Stroopov test vedený pomocou notebooku na posúdenie kognitívnej výkonnosti. Štúdia priniesla výsledky presvedčujúce o tom, že kombinované užívanie kofeínu a suplementácia taurínu prináša synergické výhody.

Čo môžete dosiahnuť kombinovanou suplementáciou?

Dôležité je, že subjekty konzumujúce obe látky zaznamenali v porovnaní so skupinou s placebom výrazné zlepšenie špičkového výkonu (W/kg), priemerného a minimálneho výkonu (W) a doby do dosiahnutia špičkového výkonu (s) počas Wingate testu. Výsledky získané pomocou Sport Kat-4000 navyše ukázali, že súčasné podávanie kofeínu s taurínom významne zlepšilo rovnováhu a koordinačné schopnosti športovcov v porovnaní so skupinou s placebom.

Zhrnutie

Z kognitívneho hľadiska Stroopov test ukázal, že kombinácia kofeínu a taurínu výrazne zlepšila reakčné časy a zároveň znížila počet chýb. Toto zlepšenie bolo znateľne lepšie ako výsledky skupín s placebom, samotným kofeínom alebo samotným taurínom.

Zdroj:

Ozan, M., Buzdagli, Y., Eyipinar, C. D., Baygutalp, N. K., Yüce, N., Oget, F., Kan, E., & Baygutalp, F. (2022). Does Single or Combined Caffeine and Taurine Supplementation Improve Athletic and Cognitive Performance without Affecting Fatigue Level in Elite Boxers? A Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Nutrients, 14(20), 4399. https://doi.org/10.3390/nu14204399

OHODNOŤTE ČLÁNOK:
0 / 5 5 0
SFD
Váš košík (...)
Produkt bol pridaný Produkt bol odstránený Do vášho košíka boli pridané produkty z iného zariadenia Váš košík sme obnovili z iného zariadenia
Hodnota košíka : ...