Má vitamín B12 vplyv na vlasy?

Pokožka hlavy človeka obsahuje približne 100 000 vlasových folikulov a 90 % z nich sa ešte nachádza vo fáze anagénnej, teda aktívnej fáze rastu vlasov, kedy sa bunky vlasových folikulov intenzívne množia a produkujú nové vlasy. Anagénna fáza, aby efektívne produkovala zdravé vlasy, vyžaduje dodanie základných živín do folikulu, ako sú aminokyseliny, minerály a vitamíny.

krásne, zdravé vlasy - žena

  1. Vitamín B12 pre vlasy
  2. Pár slov o kobalamíne
  3. Vitamín B12 vo výrobe vlasu
  4. Ako trpia vlasy, keď jej chýba...
  5. Stravovanie pre vlasy

Vitamín B12 pre vlasy

Takže okrem iného: vitamíny sú kľúčovými zložkami stravy  nastavenej k starostlivosti o vlasy a medzi vitamínmi je jednou z kľúčových zložiek takejto stravy vitamín B12.

Pár slov o kobalamíne

Vitamín B12, odborne nazývaný kobalamín, je zaradený do skupiny vitamínov B, teda vo vode rozpustných esenciálnych mikroživín, ktoré fungujú ako koenzýmy aktivujúce enzýmy, teda bielkoviny, ktoré katalyzujú životne dôležité biochemické procesy prebiehajúce v tkanivových bunkách ľudského tela.

Kobalamín sa v potravinách nachádza vo viacerých molekulárnych variantoch – ako kyanokobalamín, metylkobalamín, deoxyadenosylkobalamín a hydroxokobalamín. Avšak iba metylkobalamín a deoxyadenosylkobalamín sú skutočnými koenzýmami, ktoré aktivujú enzýmy, zatiaľ čo zvyšné molekuly sa stanú aktívnymi až po transformácii na tieto dve základné formy.

Vitamín B12 vo výrobe vlasu

Vitamín B12 je koenzýmom enzýmu metionínsyntázy a je teda zodpovedný za syntézu takmer 100 biologických molekúl vrátane DNA a RNA nukleových kyselín a prostredníctvom nich aj obrovského množstva bielkovín. Syntéza nukleových kyselín je tiež základným procesom určujúcim fenomén bunkovej reprodukcie.

A účasť vitamínu B12 na tvorbe nukleových kyselín jasne naznačuje, že musí hrať primárnu úlohu v životných funkciách vlasových folikulov v anagénnej fáze, kedy sa bunky intenzívne množia a produkujú množstvo bielkovín tvoriacich až 95 % objem vlasov.

krásne, zdravé vlasy - žena

Nie je preto prekvapujúce, že okrem iných typických neduhov je jedným z príznakov nedostatku vitamínu B12 aj rednutie vlasov. Nízka hladina vitamínu B12 tiež prispieva k krehkým a predčasnému šediveniu vlasov.

Ako trpia vlasy, keď jej chýba...

Výskum 1

V klinicko-kontrolnej štúdii zahŕňajúcej 52 pacientov do 20 rokov s predčasným šedivením autori hodnotili a porovnávali hladiny biotínu, kyseliny listovej a vitamínu B12 s kontrolnou skupinou nešediviacich ľudí. Výsledky ukázali, že predčasne šedivejúci jedinci mali nedostatok vitamínu B12 a kyseliny listovej a nižšie hladiny biotínu, no bez zjavného nedostatku posledného vitamínu.

Výskum 2

Ďalšia štúdia hodnotila hladiny kyseliny listovej a vitamínu B12 u 115 pacientov s akútnym a chronickým telogénnym effluviom, ktorý je výsledkom narušenia cyklu rastu vlasov. V tomto prípade výsledky ukázali, že niektoré subjekty mali nedostatok vitamínu B12, ale žiadny z pacientov nemal nedostatok kyseliny listovej.

Výskum 3

Ďalšia štúdia o vzťahu medzi telogénnym plešatením a vitamínom B12 dokázala, že nedostatok tohto vitamínu sa u ľudí trpiacich týmto ochorením vyskytuje oveľa častejšie ako u kontrolnej skupiny zdravých, neplešativých ľudí.

Výskum 4

V ešte inom výskume, v skupine všeobecne zdravých, nevegánskych žien pri androgenetickej alopécii (mužského vzoru) sa zistil významný pokles priemernej hodnoty vitamínu B12.

Stravovanie pre vlasy

krásne, zdravé vlasy - žena

Autori najnovšej štúdie preto zdôraznili, že sa to týka nevegánok, pretože vitamín B12 sa v adekvátnom množstve nachádza len v produktoch živočíšneho pôvodu. Zdrojom vitamínu B12 v našej strave sú najmä mäsové výrobky, ryby a vajcia, ako aj mlieko a výrobky z neho.

Všežravci preto konzumujú v dennej strave v priemere viac ako 7, vitamínu B12, zatiaľ čo vegáni menej ako 0,5 mcg vitamínu B12. Aby sa však predišlo príznakom nedostatku, dospelý zdravý človek potrebuje skonzumovať cca. 6 mcg toho vitamínu.

Ak nám teda záleží na problémoch s vlasmi, mali by sme si zabezpečiť primeraný podiel vitamínu B12 v každodennej strave.

Sławomir Ambroziak       

Zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5514791/

https://jddonline.com/articles/vitamin-and-mineral-deficiencies-in-patients-with-telogen-effluvium-a-retrospective-cross-sectional-S1545961616P1235X/

https://journals.lww.com/jdds/fulltext/2022/26020/serum_vitamin_b12_in_chronic_telogen_effluvium.2.aspx

https://academic.oup.com/ced/article-abstract/15/4/277/6628926?redirectedFrom=fulltext

OHODNOŤTE ČLÁNOK:
0 / 5 5 0
SFD
Váš košík (...)
Produkt bol pridaný Produkt bol odstránený Do vášho košíka boli pridané produkty z iného zariadenia Váš košík sme obnovili z iného zariadenia
Hodnota košíka : ...